Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

~ Aktivnosti ~

Foto: Katja Konc

V društvu redno izvajamo različne izobraževalne, raziskovalne in varstvene aktivnosti.

Herpetologijo širši javnosti predstavljamo preko različnih predavanj, ki jih organiziramo nekajkrat letno. Za otroke in mladostnike pripravljamo izobraževalne delavnice, dijakom iz celotne Slovenije pa je namenjen še dijaški biološki tabor.

Posebno pozornost namenjamo odnosu ljudi do kač. Strah pred kačami je pogost, zato na telefonski liniji Kačofon (040/322-449) nudimo informacije o kačah in nasvete, kako postopati ob srečanju.

Eno izmed poslanstev našega društva je tudi zbiranje podatkov o najdbah dvoživk in plazilcev, ki so podlaga za nastajajoči Atlas razširjenosti dvoživk Slovenije in Atlas razširjenosti plazilcev Slovenije. Obrazec za podatke lahko najdete na tej povezavi.

Poleg rednih dejavnosti v društvu  izvajamo in vodimo različne projekte – več o njih si lahko preberete tukaj.

V Sloveniji je javno mnenje kačam precej nenaklonjeno. Državljani imajo zaradi nepoznavanja vrst kač in njihovega načina življenja mnogo neutemeljenih predsodkov, kar se med drugim kaže tudi v uničevanju življenjskih prostorov kač in ubijanju osebkov. Ubijanje kač ter uničevanje njihovih domovanj je v nasprotju s slovensko zakonodajo, po kateri so vse domorodne vrste kač zavarovane.

Glavni namen projekta “Kačofon” je prispevati k izboljšanju odnosa Slovencev do kač. Na telefonski liniji Kačofon 040/322-449 in email naslovu info@kacofon.si člani društva nudimo informacije o domorodnih vrstah kač ter svetujemo, kako postopati, če se kača pojavi v bližini domovanj oziroma zaide v objekt. V nujnih primerih opravljamo intervencije na domovih in kače preselimo v primernejša bivališča.

Več informacij o Kačofonu na:

http://www.kacofon.blogspot.com

Več informacij o plazilcih Slovenije na:

Plazilci Slovenije, jih poznamo?

V sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore  pripravljamo Atlas razširjenosti dvoživk Slovenije in Atlas razširjenosti plazilcev Slovenije.

Razširjenost nekaterih vrst dvoživk in plazilcev v Sloveniji še ni dobro raziskana, zato s terenskim delom pridobivamo nove podatke. Poznavanje razširjenosti posameznih vrst je osnova za kakršnokoli nadaljnje delo na področju varovanja.

Dvoživke so ena najbolj ogroženih skupin vretenčarjev. Na upadanje njihovega števila vpliva mnogo dejavnikov – krčenje in drobljenje njihovega življenjskega prostora (izsekavanje gozdov, zasipavanje mlak, naseljevanje rib), nezakonit lov, bolezni… Eden bolj pomembnih dejavnikov, ki ogroža dvoživke, pa so vsekakor ceste in promet.

Kaj so “črne točke”? To so odseki cest, kjer selitvene poti dvoživk prekinjajo ceste in zato tu prihaja do množičnih povozov dvoživk. V Sloveniji je takšnih točk več kot 1000.

V kolikor vas v zvezi s črnimi točkami zanima kaj več, poznate kakšno novo črno točko, želite v svojem kraju organizirati pomoč dvoživkam pri selitvi ali si urediti okolico doma dvoživkam prijazno, lahko pišete na naš mail (info@herpetolosko-drustvo.si) in poskusili vam bomo pomagati s strokovnimi nasveti.

Na blogu http://dvozivke.blogspot.com/ pa si lahko preberete o naši Akciji varstva dvoživk na Večni poti, kjer vsako leto postavimo ograjo in prenašamo dvoživke na eni od takih črnih točk.


Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica skupaj s Slovenskim odonatološkim društvom ter v sodelovanju z drugimi biološkimi društvi že od leta 2010 organizira poletni tabor v Sloveniji, ki je namenjen srednješolcem in obravnava biološke vsebine ter vsebine povezane z varstvom okolja in narave. Osnovni namen tabora je prikaz znanstvenega dela na področju bioloških in okoljskih študij, ki so temelj za strokovno varstvo okolja in narave ter spoznavanje biotske raznovrstnosti Slovenije.

Na dijaškem biološkem taboru lahko dijaki pobližje in bolj poglobljeno spoznajo biološko delo; kako poteka terensko delo, več o sami biologiji živali in rastlin, o varovanju okolja ter kakšen vpliv imamo ljudje na okolje in organizme, ki v njem živijo. Biološko delo obsega dva sklopa: terensko delo, kjer opazujemo, določamo in popisujemo živali in rastline ter v manjšem obsegu laboratorijsko delo, kjer poteka nadaljnje določanje organizmov in urejanje podatkov, ki smo jih zbrali na terenu.

Več si lahko preberete na spletni strani https://biotabor.si

Naše delavnice potekajo tako, da se otroci lahko spoznajo z živimi dvoživkami in plazilci, katere lahko po želji tudi pobožajo in primejo v roko. Menimo, da se s spoznavanjem živali v živo otroci naučijo mnogo več kot le iz knjig, dobijo pa tudi občutek o pomembnosti pravilnega ravnanja z živaljo.

Delavnice so primerne za otroke v vrtcu, osnovnošolce, kakor tudi za dijake srednjih šol. Izvajamo jih v okviru pouka ali kot izvenšolsko dejavnost. Program je prilagojen glede na starost udeležencev. Po dogovoru pripravimo tudi delovne liste ali pobarvanke in teoretični uvod s power point predstavitvijo.

Predstavljamo predvsem dvoživke in plazilce, ki živijo pri nas in otroke poučiti o tem kje živijo in kako moramo ravnati, da ohranjamo njihov življenjski prostor. Glede na trenutne možnosti in vaše želje se dogovorimo, katere živali bodo vključene v našo delavnico.

Za povpraševanje in kakršne koli informacije, smo vam na voljo preko kontakta: info@herpetolosko-drustvo.si

Nekajkrat letno organiziramo predavanja z različnimi herpetološkimi vsebinami. Predavanja so namenjena širši javnosti.

Prihajajoča predavanja:

  23. 2. 2023, Ljubljana. Hans Recknagel: Herping in Sierra Leone – a challange in many ways

Pretekla predavanja:

  1. 12. 2014, Ljubljana. Anamarija Žagar & Miha Krofel: Utrinki iz Namibije
  2. 11. 2014, Koper. Griša Planinc: Hladnokrvno o plazilcih slovenske Istre
  3. 10. 2014, Ljubljana. David Stanković: Iskanje človeške ribice z neinvazivnim genetskim vzorčenjem
  4. 10. 2014, Ljubljana. Špela Borko in Aja Zamolo: Pozor! Plavček na mrestišču


V kolikor bi radi našim članom in ostalim predstavili kakšno temo, nam to prosim sporočite na info@herpetolosko-drustvo.si.