V četrtek, 10. 3. 2016 so našo podružnično šolo v Bevkah obiskali prostovoljci iz Herpetološkega društva v sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje. Pripravili so nam delavnice z žabicami, kjer smo veliko spoznali o življenju žab,

 pomembnosti varovanja žab v našem okolju, predvsem pa so nam ponudili možnost stika z žabami. Lahko smo si jih ogledali, jih božali in celo prijeli v roke. V Bevkah smo si ogledali ograjo za žabice, kjer žabice pobirajo in jih nato prostovoljci varno prenesejo na drugo stran ceste. Prav zaradi tega se akcija imenuje Pomagamo žabicam čez cesto.

Naša šola je vključena v

 mednarodni projekt Erasmus + in nosi naslov Successful Scientists. Temelji na naravoslovnih temah, ena od tem pa so tudi življenjska okolja,  zato je sodelovanje s herpetološkim društvom in Krajinskim parkom Ljubljansko barje obogatilo naše delo v projektu.

Erasmus+ Successful  Scientists
Program Erasmus+ je program evropskih projektov, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti  mladih itd.).

Namen aktivnosti je spodbuditi razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane. CMEPIUS skrbi tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja ter za podporne aktivnosti prej navedenim programom.

Z našim projektom smo pričeli v letu 2014 in bo trajal do septembra 2016. Projekt nosi naslov: Successful  Scientists

Cilji projekta so:

  • Povečanje zanimanja učencev za pouk naravoslovja.
  • Povečanje zanimanja učiteljev za poučevanje naravoslovja.

Dejavnosti:

  • Raziskovalno in preko eksperimentiranja usmerjen pouk naravoslovja.
  • Poučevanje določene starosti in določene teme doma in v tujih šolah (na projektnih sestankih).
  • Analiza učnih ur in hospitacij na projektnih sestankih.
  • Zbiranje in evalvacija izvedenih dejavnosti.
  • Spremljanje in merjenje rezultatov na podlagi zastavljenih ciljev.

Prvi del projekta je temeljil na področju materialov, elektrike in svetlobe in spoznavanju življenjskih okolij. V letošnjem šolskem letu pa raziskujemo magnete, sile, zvok in vesolje.

V projekt so poleg naše šole vključene še osnovne šole iz Velike Britanije, Španije,  Norveške, Češke, Romunije in Grčije.

Projekt je finančno podprt s strani Evropske unije in programov v vzgoji in izobraževanju držav članic Evropske unije. Sredstva so namenjena izmenjavi oz. mobilnosti učiteljev in učencev ter materialnim stroškom za izvedbo projekta.

Koordinator projekta: Matjaž Grandič