Spoštovani člani,

vabimo vas k sodelovanju na redni letni skupščini Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica, ki bo letos potekala na daljavo preko elektronske pošte zaradi trenutnih epidemioloških razmer.

Skupščina bo potekala od ponedeljka, 15. 3. 2021 (12:00), do petka, 19. 3. 2021 (do 12:00). V tem času lahko o predlaganih sklepih glasujete z odgovorom na elektronsko pošto s sklicem skupščine. Vsa natančna navodila o poteku skupščine boste prejeli tekom naslednjega tedna, gradivo s predlaganimi sklepi skupščine pa vam bomo posredovali ob sklicu skupščine (15. 3.). V kolikor elektronske pošte s tem vabilom niste prejeli, nam to sporočite na info@herpetolosko-drustvo.si.

Predlagan dnevni red skupščine:

  1. Imenovanje delovnih organov skupščine
  2. Sprejetje dnevnega reda skupščine
  3. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine
  4. Predstavitev vsebinskega poročila za leto 2020
  5. Predstavitev finančnega poročila za leto 2020
  6. Predstavitev načrta delovanja društva za tekoče leto 2021
  7. Predstavitev in potrjevanje predlaganih sklepov skupščine 2021
  8. Razrešitev starih in volitve novih temeljnih organov društva

 

Vljudno vabljeni!