Spoštovani člani,

vabimo vas na redno letno skupščino Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica, ki bo v sredo, 20. marca 2019, ob 18:00 v Biološkem središču, Oddelek za Biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Imenovanje delovnih organov skupščine
  2. Sprejem dnevnega reda skupščine
  3. Sklepčnost skupščine
  4. Vsebinsko poročilo za leto 2018
  5. Finančno poročilo za leto 2018
  6. Predstavitev načrta delovanje društva za tekoče leto s poudarkom na sodelovanju članov društva            pri projektih v letu 2019
  7. Razrešitev starih in volitev novih izbranih temeljnih organov društva
  8. Razno (plačila članarin, prevzem društvenih koledarjev, Trdoživa, informativnih zloženk, nakup           in prevzem društvenih majic ipd.)

Skupščina se bo začela točno ob 18:00 in bo predvidoma trajala do 20:00.

Vljudno vabljeni!