Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

~ Organi društva ~

Predsednik: Anja Pekolj
Podpredsednica: Anja Bolčina
Tajnica: Katja Konc
Blagajničarka: Sara Strah
Izvršni odbor: Katarina Drašler,
Gregor Lipovšek,
Urban Dajčman,
Mojca Vek,
Nik Šabeder,
Anja Pekolj,
Anja Bolčina,
Sara Strah,
Katja Konc
Nadzorni odbor: Katja Poboljšaj,
Aja Zamolo,
Anja Mavrič
Znanstveno-raziskovalni odbor: David Stanković,
Anamarija Žagar,
Melita Vamberger
Odbor za izobraževanje: Nadja Osojnik,
Maja Sopotnik
Odbor za varstvo narave: Katja Poboljšaj,
Nino Kirbiš,
Gregor Lipovšek
Disciplinska komisija: Ali Šalamun,
Damjan Vinko,
Nino Kirbiš
Urednik skupnega glasila društev: David Stanković,
Anamarija Žagar
Urednica društvene spletne strani: Katja Konc