Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

~ Organi društva ~

Predsednica: Katja Konc
Podpredsednica: Anja Bolčina
Tajnica: Tea Pogačar
Blagajničarka: Meta Valenčič
Izvršni odbor: Anja Bolčina,
Urban Dajčman,
Katarina Drašler,
Katja Konc,
Tea Pogačar,
Sara Strah,
Nik Šabeder,
Meta Valenčič,
Mojca Vek
Nadzorni odbor: Katja Poboljšaj,
Ana Skledar,
Anja Pekolj
Znanstveno-raziskovalni odbor: David Stanković,
Anamarija Žagar,
Melita Vamberger
Odbor za izobraževanje: Anja Bolčina,
Ana Skledar
Odbor za varstvo narave: Katja Poboljšaj,
Nino Kirbiš,
Gregor Lipovšek
Disciplinska komisija: Ali Šalamun,
Damjan Vinko,
Nino Kirbiš
Urednika skupnega glasila društev: David Stanković,
Anamarija Žagar
Urednica društvene spletne strani: Katja Konc