Trajanje: 03. 06. 2013 do 06. 06. 2013

V sodelovanju z Univerzo na Primorskem smo organizirali 4-dnevni mednarodni simpozij o kuščaricah Sredozemlja. V projektu smo izvedli tri delavnice, pripravili izjave za javnost in urejali spletno stran ter organizirali in izpeljali 4-dnevni mednarodni simpozij, ter po-simpozijske dejavnosti (priprava poročil). Udeležencev simpozija je bilo 65, predstavljenih je bilo 26 ustnih predstavitev in 15 posterjev. Več informacij lahko najdete na spletni strani simpozija, ki je objavljena pod besedilom.

Sofinancerji: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Radenska d.d., Mestna občina Koper, Radenska d.d., Biodiva – društvo varstvenih biologov, Univerza na Primorskem

 https://sites.google.com/site/8thlacertidsymposium/