Trajanje: 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

»TRDOŽIV« je bilten za področje terenske biologije in narave, ki objavlja najrazličnejše informacije o delu slovenskih terenskih bioloških društev in prinaša zanimivosti ter novice iz sveta raziskav slovenske favne in flore. Poslanstvo biltena je vzpodbuditi povezovanje in sodelovanje slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju terenske biologije, informirati o aktivnostih posameznih izdajateljev ter prispevati k razvoju terenske biologije v Sloveniji in dvigu znanja vseh, ki se s tem področjem ukvarjajo. Namen biltena je tudi izboljšati poznavanje slovenskega živalskega in rastlinskega sveta, dvigniti zavest o pomenu ohranjanja slovenske narave in v pisni obliki dokumentirati ter ohranjati dogodke in zanimiva opazovanja, ki bi sicer izginili v pozabo ali bi za vedno ostali neobjavljeni v terenskih beležnicah.

Izdajatelji: Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Slovensko odonatološko društvo, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Društvo za ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov DINARICUM, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Botanično društvo Slovenije, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana in Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev.

Naklada: 700 kom izdaje in spletna objava biltena.

Sofinancer: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani