Trajanje: 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

Izvedba predavanja o strupenjačah Slovenije. Izvedba dveh terenskih dni popisovanja plazilcev s ciljno vrsto navadni gad v Prekmurju. V projektu je sodelovalo 29 udeležencev.

Sofinancer: Študentska organizacija Slovenije