Trajanje: 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

Projekt »Herp-tečaj« je nastal na pobudo starejših študentov, da izobrazijo študente nižjih letnikov na področju raziskovanja in varstva dvoživk in plazilcev v Sloveniji. Organizirali in izvedli smo uvodno predstavitveno predavanje tečaja, pripravili izobraževalne materiale za tečajnike in izvajali terenske delavnice skupaj s tečajniki. Izvedli smo dvanajst terenskih delavnic, kjer so starejši podiplomski študentje prenašali izkušnje in znanje na mlajše študente o samostojnem raziskovalnem delu na plazilcih. Izvedli smo tudi dve izobraževalno raziskovalni delavnici o strupenjačah Kobariškega Stola z okolico.

Sofinancer: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani