Trajanje: 01. 05. 2014 do 01. 11. 2015

V projektu Herpetoštudentarija smo omogočili študentom pridobivanje izkušenj na področju herpetologije. Študente smo aktivno vključili v različne aktivnosti našega društva. Glavnina aktivnosti projekta je temeljila na preučevanju in raziskovanju ekologije dvoživk in plazilcev v Sloveniji ter posvečanju naravovarstveni problematiki teh dveh živalskih skupin. Študentje so sodelovali na raziskovalnih taborih, terenskih izletih ter pomagali pri organizaciji naravovarstvenega posveta o dvoživkah in cestah. Prav tako so izvajali popise favne dvoživk in plazilcev po Sloveniji ter pomagali pri intervencijah Kačofona. Študentje so dobili izkušnje tudi pri organizaciji herpetoloških dogodkov – aktivno so pomagali pri vseh fazah organizacije in izvedbe posveta Žabohod – Posvet o naravovarstveni problematiki dvoživk in cest.

Sofinancer: ŠOU v Ljubljani