Trajanje: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Projekt je bil ponovitev istoimenskega projekta iz leta 2013, s poudarkom na nadaljevanju izlova tujerodnih vrst želv znotraj parka.

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana