V Herpetološkem društvu – Societas herpetologica slovenica smo bili skupaj s Centrom za kartografijo favne in flore uspešni na javnem razpisu Eko sklada (Slovenskega okoljskega javnega sklada) NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb.

V komunikacijskem projektu se bomo osredotočili na ozaveščanje o pomenu mejic in mokrišč, ki lokalno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše počutje, zagotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. Mejice in mokrišča so tipični del kulturne krajine, ki vse bolj izginja, saj se mnogi ne zavedajo njihovega celostnega pomena.

V okviru projekta bomo naredili naravoslovne učne poti za določene osnovne šole, organizirali fotonatečaj in spodbujali zbiranje fotografij in podatkov v obliki ljudske znanosti (Citizen Science). Vabljeni k sodelovanju! Več informacij, kako lahko sodelujete, dobite na spletni strani projekta.

 

 http://mej-mo-jih.weebly.com/