Trajanje: 01. 01. 2015 do 01. 01. 2017

Močvirska sklednica je edina slovenska avtohtona vrsta sladkovodne želve. Prisotna je tudi na Ljubljanskem barju. S projektom želimo natančneje ugotoviti kateri so dejavniki ogrožanja vrste na Ljubljanskem barju in razviti primerne naravovarstvene ukrepe.

Financerji: Mestna občina Ljubljana