Trajanje: 21. 02. 2014 do 01. 04. 2014

Med spomladansko selitvijo dvoživk smo izvedli začasni varstveni ukrep postavitve varovalne ograje za dvoživke na 600 m dolgem cestnem odseku med Pakom in Goričico. Čez cesto smo prenesli in popisali 904 osebke dvoživk iz 8 taksonov. Najštevilčnejše sta bila zastopana navadni pupek (Lissotriton vulgaris) in rosnica (Rana dalmatina). Selitev dvoživk je bila najbolj intenzivna konec februarja in v začetku marca, ter v noči z 22. na 23. marec, ko je bilo vreme toplo in deževno.

Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje