Trajanje: 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Glavni cilj projekta je bil zagotavljanje boljšega varstva plavčka (Rana arvalis). Izvedene so bile delavnice, predavanja, izdana je bila zloženka, prav tako smo izvajali dejavnosti osveščanja naravoslovnih navdušencev o problematiki. Kot glavni del projekta in glavni naravovarstveni ukrep smo postavili t.i. žabjo stražo. Glavni cilj le-te je bila preprečitev oz. zmanjšanje nepotrebnih motenj na območju mrestenja plavčkov.

Sofinancerji: Mestna občina Ljubljana, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Krajinski park Ljubljansko barje