Trajanje: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Projekt je bil ponovitev in nadgradnja projekta Pozor! Plavček na mrestišču 2013. Izvedli smo delavnice in predavanja, ponatisnili zloženko in izvedli »žabjo stražo«. Poleg tega pa smo zbirali ideje za pripravo dolgoročnejših naravovarstvenih ukrepov.

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana