Trajanje: 01. 01. 2015 do 01. 01. 2017

Plavčki so ena izmed redkejših vrst rjavih žab v Sloveniji. Ogrožajo jih motnje na mrestiščih, uničevanje habitata, zaraščanje in izsuševanje poplavnega gozda. Tekom projekta izvajamo različne naravovarstvene ukrepe za ohranitev in izboljšanje stanja populacij.

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana