Trajanje: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Večina vrst dvoživk potrebuje za svoj obstoj kopenske habitate, kjer živijo odrasli osebki in vodna telesa, kjer se razvijajo jajca in ličinke. Nekatere vrste se v zgodnjem spomladanskem času množično selijo od prezimovališč proti mrestiščem in nazaj. Pri tem mnogokrat naletijo na oviro v obliki prometne ceste. Večna pot v Ljubljani predstavlja primer črne točke – cestnega odseka, kjer ob spomladanskih selitvah prihaja do množičnega pomora dvoživk. Konec februarja 2014 je zato Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, v sodelovanju s prostovoljci, ob Večni poti postavilo začasno varovalno ograjo za dvoživke. Vsak večer so nato člani društva in prostovoljci prenašali ob ograji najdene dvoživke na nasprotno stran ceste. Najštevilčnejše je bila zastopana navadna krastača (Bufo bufo).

Financerji: Mestna občina Ljubljana