Trajanje: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Pobuda za izvedbo projekta je izhajala iz pereče problematike varstva dvoživk v prometu. Vsako leto pod kolesi motornih vozil pogine ogromno število dvoživk. Še posebej množični so povozi v spomladanskem času množičnih selitev dvoživk iz prezimovališč na mrestišča. Odseke cest, kjer prihaja do množičnih povozov dvoživk, imenujemo črne točke. Osrednja aktivnost projekta je bila organizacija in izvedba posveta z naslovom Žabohod: Posvet o naravovarstveni problematiki dvoživk in cest, ki je potekal 4. oktobra, na svetovni dan živali. Na posvetu smo se zbrali strokovnjaki in prostovoljci, vključeni v akcije prenašanje dvoživk po Sloveniji in druga zainteresirana javnost. Rezultati posveta so dostopni na spletni strani posveta na spodnji povezavi.

V okviru projekta smo izvedli še izobraževalne delavnice za otroke na temo dvoživk in predavanje o človeški ribici.

Sofinancerji: Mestna občina Ljubljana, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Lab Consulting

 https://sites.google.com/site/zabohodposvet/home