Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

~ Publikacije ~

Izdajatelji Trdoživa:

  • Botanično društvo Slovenije,
  • Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum,
  • Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije,
  • Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica,
  • Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce,
  • Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev,
  • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija,
  • Slovensko odonatološko društvo.

Zadnjo (23.) izdajo so poleg izdajateljev finančno omogočili donatorji; Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS); projekt Varstvo gnezdišč močvirske sklednice na območju Ljubljanskega barja 2023, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana; Fundacija Študentski tolar in ŠOU v Ljubljani; ECOO 2022 in ŠOLT. Hvala!

Trdoživ

TRDOŽIV je poljudnoznanstveni bilten za področje terenske biologije in narave, ki objavlja najrazličnejše informacije o delu slovenskih terenskih bioloških društev in prinaša zanimivosti ter novice iz sveta raziskav in varstva favne, flore in funge Slovenije. Poslanstvo biltena je doprinašati k razvoju terenske biologije pri nas in dvigu ravni znanja vseh, ki se s tem področjem ukvarjamo. Predvsem pa prispevati k boljšemu poznavanju biodiverzitete Slovenije in ohranjanju narave, sodelovati pri povezovanju slovenskih nevladnih organizacij s področja biltena, spodbujati mlade in druge javnosti k udeležbi na področju terenske biologije, informirati o aktivnostih posameznih izdajateljev in v pisni obliki dokumentirati ter ohranjati dogodke in zanimiva opažanja, ki bi sicer izginili v pozabo ali bi za vedno ostali neobjavljeni v terenskih beležnicah. Bilten je medij, edini poljudnoznanstveni bilten pri nas, ki kot celota združuje širše področje terenske biologije in vrstnega bogastva. Izhaja od leta 2012, dvakrat letno, in je v celoti objavljen tudi na spletu. Je brezplačen, a ne zastonj.

Vsi pretekli trdoživi so dostopni tukaj.

Navodila za avtorje

Pravilnik o organizaciji in izdajanju biltena Trdoživ

 

Plazilčar

Razno