27.02.2018 je na Oddelku za biologijo potekala skupščina Herpetološkega društva.

Na skupščini smo člane seznali z lanskoletnim dogajanjem v društvu kot tudi s plani za prihodnost. 
Imeli smo tudi volitve. Zamenjali smo dosedanjo predsednico (Anamarija Žagar) in podpredsednico (Katarina Drašler). 
Novi predsednik društva je postal Urban Dajčman, podpredsednica pa Mojca Vek.
Dosedanjemu vodstvu se zahvaljujemo za uspešno vodenje društva.
Novemu vodstvu pa želimo vse dobro.