Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

~ Povezave ~

Sorodne organizacije

SEH – Societas Europaea Herpetologica
Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla
The British Herpetological Society
Societas Herpetologica Italica
DOPPS | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Slovesnko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Slovensko odonatološko društvo
Društvo Morigenos
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
Botanično društvo Slovenije
Dinaricum
Center za kartografijo favne in flore
Prirodoslovni muzej Slovenije