Vsako leto pod kolesi motornih vozil pogine ogromno število dvoživk. Še posebej množični so povozi v spomladanskem času množičnih selitev dvoživk iz prezimovališč na mrestišča. Odseke cest, kjer prihaja do množičnih povozov dvoživk, imenujemo črne točke. V Ljubljani smo zato na Svetovni dan varstva živali (4. oktober 2014) organizirali posvet, ki je bil namenjen prav problematiki dvoživk in cest.

Na posvetu je bila tematika podrobno predstavljena v obliki predavanj – vrstna pestrost dvoživk, zakonodaja na področju varstva dvoživk ter analiza do sedaj izvedenih varstvenih ukrepov za dvoživke na slovenskih cestah. Na posvetu so bile na kratko predstavljene različne pobude prenašanja dvoživk po Sloveniji ter primer dobre prakse iz tujine. Na koncu posveta smo z vodeno delavnico in pomočjo različnih deležnikov identificirali glavne probleme ter spremembe, ki so potrebne za izboljšanje stanja na tem področju. Le-te smo strnili v Poziv, ki je objavljen na spodnji povezavi. 

 POZIV

Poleg posveta smo izvedli tudi različne izobraževalne aktivnosti, ki so bile seveda namenjene osveščanju o ogroženosti dvoživk in problematiki črnih točk in sicer herpetološki izlet, izobraževalne delavnice za mlajše ter predavanje o človeški ribici.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Žabohoda.

 Povezave

posvet.dvozivke@gmail.com

http://dvozivke.blogspot.com

https://sites.google.com/sites/zabohodposvet